ผลงานการถมดิน

งานถมที่ หมู่บ้านเสนา

งานถมดินแปลงขนาดเล็ก 50 ตารางวา ซึ่งเจ้าของที่มีการทุบบ้านเก่าทิ้ง เพื่อสร้างใหม่ จึงต้องมีการเสริมดิน หลังจากการรื้อถอนบ้านเก่าออก เพื่อยกระดับตัวบ้านให้สูงขึ้น ซึ่งระดับที่เจ้าของที่ต้องการคือ สูงกว่าถนนหน้าพื้นที่ 50 เซ็นติเมตร งานไม่ยาก ถนนทางเข้าค่อนข้างใหญ่ แต่สายไฟฟ้าค่อยข้างต่ำ แต่สามารถใช้รถบรรทุกหกล้อใหญ่ และ แมคโครขนาด PC120 เข้าทำงานได้ ใช้วัสดุเป็นดินถมทั่วไป บดอัดแบบการปลูกสร้างบ้านทั่วไป และพักดินไว้ 6 เดือนก่อนการปลูกสร้างใหม่ ใช้เวลาในการถม 3 วัน


งานขนดินถมบ่อ สุขุมวิท 31

หนึ่งในงานยาก คือ งานทางเข้าแคบมาก จนเครื่องจักร และ รถส่งดิน เข้าไปไม่ถึงพื้นที่ถม ที่แปลงนี้ทางเจ้าของที่ต้องการพัฒนาพื้นที่หลังบ้านให้สร้างสามารถปลูกสร้างอาคารได้ ซึ่งที่เดิมเป็นลักษณะบ่อน้ำหลังบ้าน มีความลึกอยู่ประมาณ 1.3-1.5 เมตร งานนี้จึงใช้วิธีการคนแบกหน้าดิน เป็นบุ้งกี่ เข้าไป

รูปข้างล่างนี้เป็นรูปลักษณะบ่อที่ต้องการถม และ ทางเราขนส่งหน้าดินด้วยรถหกล้อเล็ก เนื่องจากถนนทางเข้าเป็นถนนที่ปูตัวหนอน ซึ่งทางเจ้าของที่ไม่ต้องการให้ใช้รถหกล้อขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้ถนนทางเข้าเสียหายได้ และ ทางเราก็จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนมาด้วย

สภาพก่อนการถม
รถบรรทุกหกล้อเล็ก ในการส่งดิน
อุปกรณ์ในการขนดิน
ด้านหน้าบ้านมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด จึงต้องมีการส่งหน้าดินเข้ามาที่ละเที่ยว และใช้คนขนเข้าไปในพื้นที่จนเสร็จที่ละคัน 


ทางเดินค่อนข้างแคบผ่านช่องว่างระหว่างบ้านสองหลัง ร่วมถึงการทำสะพานเดินชั่วคราวเพื่อส่งดินเข้าไปให้ถึงพื้นที่


เดินผ่านสะพานไม้ชั่วคราว เพื่อเข้าไปถมด้านใน


พื้นที่มีการยื้นออกไปเรื่อย ดินจะแทนที่บ่อน้ำ ใช้เวลาในการถมจนแล้วเสร็จ 3 วัน ใช้ดินทั้งหมด 54 เที่ยว

พื้นที่ยืนออกไป สามารถเดินผ่านได้
พื้นที่ยินออกไปเรื่อยๆ เมื่อถมดิน
พื้นที่ขอบเมื่อมีการเติมดินแล้วตัวอย่างงานถมดินลูกรัง พระราม 2

ตัวอย่างงานรับเหมาถมที่ดิน ถนนพระรามสอง ขนาดพื้นที่ 100 ตารางวา ถมเพื่อทำลานจอดรถ และ โกดัง เก็บของ พื้นที่เดิมอยู่ต่ำกว่าถนน 70-80 เซ็นติเมตร ต้องการถมสูงกว่าถนน 50 เซ็นติเมตร ลูกค้าต้องการถมด้วยดินลูกรัง บดอัดธรรมดาด้วย แมคโคร และ แทรกเตอร์ D2 ทางเข้าแปลงค่อนข้างใหญ่ การขนส่งดินใช้รถพ่วงในการขนถ่ายดินลูกรัง ใช้เวลาในการถม 3 วัน ภาพข้างล่างเป็นงานเมื่อถมเสร็จแล้วในมุมต่างๆ


ติดต่อเราได้

ไม่มีความคิดเห็น: